Disclaimer legal terms...

Privacy statement

De meeste informatie die op deze site wordt aangeboden, is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Het kan dat wij alsnog persoonlijke gegevens van u ontvangen, zoals wanneer u ons contactformulier gebruikt, of registreerd/inlogd. In dit geval worden uw gegevens behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot de Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze wetgeving is integraal beschikbaar op http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1992120832.

Wanneer u gebruik maakt van onze webpagina's en/of formulieren zal uw IP-adres opgeslagen worden, en dit om veiligheidredenen en statistiekgegevens. Brihos behoudt zich echter het recht om uw gegevens op te slaan en deze in geval van misbruik te gebruiken en/of te rapporteren aan haar service provider. Misbruiken zoals injectie (mogelijks op SQL niveau), denial of service, en elke mogelijke vorm van hacking en/of cracking worden onmiddellijk en automatisch gerapporteerd aan haar service provider. Op deze feiten staan ernstige boetes en celstraffen en deze worden niet getolereerd! Misbruiken worden te allen tijde niet getolereerd, in welke omstandigheden ook, tenzij u een getekend en goedgekeurd akkoord hebt op datum met Brihos, en dit in tweevoud voor zowel de vragende partij als de akkoord gaande partij Brihos.

Doch kan Brihos niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke persoonlijke adres-gegevenslekken door een fout op website en/of service provider niveau en/of door het moedwillig hacking en/of cracking van haar gegevens door derden. Brihos treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken.

Indien er verder nog onduidelijkheid is over de privacy statement kun u ons steeds contacteren, u vindt onze contactgegevens op de contactpagina.
 

Proclaimer

Brihos probeert alle pagina's actueel te houden. Dit is echter niet altijd mogelijk. Hierdoor is het mogelijk dat de webpagina's onvolledig of onjuist zijn.
Brihos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet up-to-date webpagina's.
Brihos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke tikfouten, verkeerde afbeeldingen en/of verkeerde prijzen op haar website.
Ingeval van discussie gerechtigd (de webmaster van) Brihos altijd de bovenhand van haar website.
Bij mogelijke fouten is advies en/of correctie altijd welkom op het adres webmaster@brihos.be.
 

Auteursrecht

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze wet is integraal beschikbaar op http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1994063035&table_name=wet

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, enz.) is altijd voorafgaande toestemming vereist! Indien u commercieel gebruik wenst te maken van informatie weergegeven op deze website of indien u deze informatie in het publiek wil verspreiden, dan dient u hiervoor eveneens toestemming te vragen. Deze toestemming kan aangevraagd worden via webmaster@brihos.be. U vermeldt in de aanvraag welke informatie u wenst te gebruiken en het doel waarvoor u deze informatie wenst te gebruiken. Op alle multimedia componenten van deze website zijn de rechten voorbehouden aan de rechtmatige eigenaar. Bent u eigenaar van een bepaald component? Aarzel dan niet en contacteer ons zo snel mogelijk op webmaster@brihos.be. Wij maken graag met u een afspraak om tot een compromis te komen.
 

Portretrecht

Brihos voegt met regelmaat nieuwe foto's toe aan haar website. Het kan dus zijn dat u uzelf tegenkomt op onze website. Indien u hier bezwaar tegen zou hebben kunt u altijd volgens het belgisch portretrecht eisen dat deze met directe ingang van de website wordt gehaald. In dit geval, aarzel dan zeker niet en contacteer ons via webmaster@brihos.be

Foto's mogen onder geen enkel geval doorgestuurd, gekopieerd, of op eender welk andere mogelijkheid, gedistribueerd worden (op sociale mediasites) zonder daartoe schriftelijke toelating te krijgen van de webmaster zelf.
Bij inbreuk op dit gebeuren wordt de betreffende persoon/account het recht ontnomen om de website nog te bezoeken, en dit op zowel publiek als privaat vlak.

Gegevens

Brihos behoudt zich het recht niet om adresgegevens door te spelen aan derden, uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Bij misbruik van dit vorige, gelieve dit te rapporteren aan webmaster@brihos.be.
Bij elke mogelijke verzending van evenementen en/of acties naar uw persoonlijk adres, gaat u te allen tijde akkoord met deze disclaimer.

Door de website en/of formulieren te gebruiken gaat u automatisch akkoord met de hierboven vermelde regels.
Indien u nog meer vragen en/of klachten hebt, kunt u ons contacteren op de contactpagina van onze website.

Overtredingen door leden

Bij elke overtreding, door eender wel lid van de club, gerecht de webmaster het recht zich om de straf zelf te bepalen. Deze straf kan een doe opdracht zijn of een cantusstraf. In geen enkel geval kan de straf op financiele basis steunen! Bij overtredingen wordt het voorval en de straf eerst voorgelegd door de webmaster aan zijn praesidium/praeses!

Alle rechten voorbehouden.

© 2019 Brihos

 

Last updated 23 March 2013
2019 Markita.be for Brihos, all rights reserved. Disclaimer